Archief voor tarieven

Let op uw aanvullende zorgverzekering!

De tandartszorg voor de jeugd tot 18 jaar zit in de basisverzekering en werd voorheen altijd volledig vergoed. Toch hebben een aantal verzekeraars zoals CZ, Agis, Zilveren Kruis, Menzis en IAK besloten om hier maximale vergoedingen aan te stellen, veel lager dan voorgaande jaren. De zorgverzekeraars hebben de premies voor de aanvullende tandartsverzekeringen fors verhoogd. Daarentegen hebben ze de vergoedingen verlaagd, dus ook voor de jeugd. Het kan zo zijn dat u voor uzelf en of uw kind(eren) niet alles meer vergoed krijgt. Let hier dus goed op met het aangaan van de nieuwe polis of het veranderen ervan!